Mgr. Radek Voženílek

(*1983)


Proč kandiduji?

V Litoměřicích jsem se narodil a žiji zde celý život. Nyní jsem serozhodl, že je na čase začít aktivně věnovat část svého času a energie práci pro město a jeho obyvatele. Kromě učitelství jsem vystudoval také politologii a politika pro mne tedy není nic cizího. Mimo to jsem několik let pracoval na odboru kontroly magistrátu v Ústí nad Labem.Během té doby jsem úspěšně složil zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (úřednická státní zkouška), proto vím, jak veřejná správa funguje, ale mám také představu o tom, jak by fungovat mohla a měla. Již mnoho let se také věnuji práci s mládeží, spolupracuji při organizaci kulturních a společenských akcí a snažím se propagovat naše město i v jiných regionech.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Jsem litoměřický rodák a patriot. Záleží mi na našem městě a přeji si, aby se nám zde všem žilo co nejpříjemněji. Nebojím se mluvit o věcech tak, jak se ve skutečnosti mají, ani přiznat, když se něco nepovede tak, jak se očekávalo. K problémům se stavím čelem. Nevymýšlím důvody, proč něco nejde, ale chci hledat způsoby, jak by to mohlo jít. U spolupracovníků nepovažuji za podstatnou politickou příslušnost, ale jejich schopnosti a kvality. Svoji kandidaturu beru velmi vážně a jsem připraven na radnici hájit zájmy nás všech.

Mé osobní tři programové priority

  1. Kvalita pozemních komunikací – zejména dobré silnice napomáhají plynulosti provozu, čímž se snižuje míra hluku i znečištění, což přispívá ke zvýšení kvality života v jejich okolí i komfortu jejich uživatelů.
  2. Podpora zodpovědného udržitelného rozvoje a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně nakládání s odpady.
  3. Důraz na městskou historii a tradice – naše město je unikátním místem s bohatou historií a proto by měly být vždy hledány citlivé způsoby, jak propojovat minulost se současností a nezapomínat přitom ani na budoucnost.

Funkce

  • Koordinátor Národního institutu pro další vzdělávání pro podporu nadání v Ústeckém kraji

Vzdělání

  • Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – obor Politologie
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – učitelství historie a společenských věd

Zaměstnání

  • Pedagog na fakultní základní škole v Žalhosticích