Mgr. Václav Červín

(*1970)


Proč kandiduji?

Službě městu jsem doposud věnoval 20 let svého života. Za tu dobu má práce získala kontinuálnost, především v rozvoji města, ať už jde o nové pozemky pro rodinné domy nebo revitalizace městských budov a především veřejného prostoru. V tom hodlám pokračovat.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Protože budu dál usilovat o to, abychom mohli být hrdí na svoje město, které je stále krásnější a životní standard v něm se neustále zlepšuje. A protože podporuji sport v jeho všech podobách, jelikož má významný dopad na kvalitu života lidí.

Mé osobní tři programové priority

  1. Postupná oprava všech školních sportovních hřišť, které jsou v některých případech v neodpovídajícím technickém stavu. Děti mají mít pozitivní vztah ke sportu a k tomu potřebují kvalitní sportoviště.
  2. Revitalizace veřejných hřišť pro děti a sport. Každé sídliště má své hřiště, mnoho se již podařilo opravit a zmodernizovat, ale stále ještě ne každé je ve stavu, který si jeho obyvatelé zaslouží.
  3. Parkování ve městě. Množství aut roste a tomu musí odpovídat i reakce Města. Ať už se to týká zkapacitnění parkovacích ploch na sídlištích nebo potřeby většího počtu parkovacích míst v centru města. A to s ohledem na vytvoření klidové zóny na Mírovém náměstí, jež vždycky sloužilo jako fórum občanů a dnes je z něj parkoviště.

Funkce

  • místostarosta města Litoměřice
  • zastupitel a radní města Litoměřice
  • předseda sportovní komise RM
  • člen komise územního rozvoje

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

  • Ředitel Základní školy Ladova v Litoměřicích