Mgr. Tomáš Vytlačil

(*1983)


Proč kandiduji?

Díky sportu jsem procestoval mnoho míst a měst, u nás i v zahraničí. A díky času strávenému mimo domov si čím dál více uvědomuji, jak je nejen naše město, ale i krajina v jeho okolí krásná. Rád cestuji, ale díky každé další cestě je pouto k Litoměřicím, mému domovu, silnější a silnější. Dnes už si ani nedokážu představit, že bych se svou rodinou žil kdekoliv jinde. Mým cílem je udržet naše město stále krásným a funkčním, aby i naše děti měli touhu zde spokojeně žít.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Snažím se vidět věci tak jak jsou. Když se mi něco nelíbí, řeknu to. Když se mi něco líbí, nešetřím s pochvalou. Nebojím se práce a když vidím, že je třeba přidal ruku k dílu, rád pomůžu. Sport mě vychoval k tomu, že pokud chcete něčeho dosáhnout, vždy musíte odvést pořádný kus práce a jiná než přímá cesta k cíli nevede. Práce s dětmi mi ukázala, že abych dosáhl svého cíle a naučil je něčemu, musím nejprve učit sám sebe. Přemýšlet o věcech z různých pohledů. Nejprve vidět věci tak jak je vidí děti a pak je teprve možné hledat cestu, jak jim předávat poznání. A tak to vnímám i v životě našeho města. Pokud chceme něčeho dosáhnout, stojí to mnoho úsilí. Pokud má být něco lepší, musí to být lepší z pohledu lidí, kteří zde žijí.

Mé osobní tři programové priority

  1. Rozšiřování zeleně a budování odpočinkových zón s herními a sportovními prvky.
  2. Podpora aktivní odpadové politiky, zvýhodnění těch co třídí.
  3. Řešení problematiky dopravy a parkování v celém městě.

Funkce

  • Člen komise životního prostředí

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (Geografie, Tělesná výchova)

Zaměstnání

  • Učitel
  • Trenér juda