Mgr. Petr Hermann

(*1942)


Proč kandiduji?

Chtěl bych využít zkušeností, které jsem získal při práci v zastupitelstvu v posledních čtyřech volebních obdobích (v letech 2002-2006 jako místostarosta). Naše město je v celostátním měřítku hodnoceno velmi dobře, přesto je mnoho věcí, které je nutné stále zlepšovat.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Mám zájem o věci veřejné, rád pracuji s lidmi a své práci dokáži věnovat i svůj volný čas.

Mé osobní tři programové priority

  1. Program Zdravé město, při kterém Litoměřice prosazují udržitelný rozvoj v mnoha oblastech (ekonomika, sociální prostředí, životní prostředí, vzdělání, kultura a další). Zde je důležité zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, jako například při veřejných fórech, kulatých stolech, kampaních atd.
  2. Práce s mladými – pokračovat v organizaci školních a mladých fór, kdy žáci a studenti mají možnost se vyjadřovat k životu ve škole a k dění v našem městě.
  3. Řešení dopravy a parkování, což považuji za jeden z největších problémů, dále vybudování víceúčelové sportovní haly a zlepšení čistoty v některých částech města.

Funkce

  • Zastupitel s přidělenými úkoly v samostatné působnosti – Zdravé město Litoměřice,
  • Předseda komise Zdravé město
  • Člen komise cestovního ruchu
  • Předseda Národní sítě Zdravých měst ČR

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta, obor matematika-fyzika

Zaměstnání

  • Pedagog (důchodce)