Kateřina Krňáková

(*1967)


Proč kandiduji?

Není mi lhostejné, jakým směrem se město Litoměřice ubírá a chci aktivně napomoci tomu, aby to i nadále bylo správným směrem. Chci, aby i dnešní děti znaly přírodu a chtěly ji dobrovolně chránit, aby měly možnost aktivního, ale bezpečného vyžití nejen v přírodě, ale také v našem krásném městě.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Protože je potřeba rozpohybovat mladou generaci! Mým cílem je dostat naše děti od obrazovek ven, kde poznají přírodu i vlastní možnosti.

Mé osobní tři programové priority

  1. Zapojovat veřejnost do „života města“ pomocí aktivit Zdravého města.
  2. Podpora mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí a mládeže.
  3. Rekonstrukce a rozšíření služeb krytého plaveckého bazénu.

Funkce

  • Členka komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Vzdělání

  • Program celoživotního vzdělávání (doplňující pedagogické studium) – instruktor plavání a pohybové výchovy

Zaměstnání

  • Instruktorka plavání – Městská sportovní zařízení Litoměřice, Plavecká škola