Obhájili jsme pozice

Volby jsou za námi a my děkujeme všem, kteří nás podpořili! Díky vám jsme obhájili dva mandáty. Do zastupitelstva tak zamíří Petr Hermann s Vaškem Červínem, kteří dostali vaši nejvyšší důvěru.

Letošní volební účast překročila tu z roku 2014. Zatím co k minulým komunálním volbám přišlo v Litoměřicích 37,8 %, k těm aktuálním to bylo 42,6 %, což ve finále znamenalo o 23 tisíc platných hlasů více. Celkem tedy komise napočítaly 196100 platných hlasů.

27 kandidátů Sport a zdraví Litoměřice získalo celkem 11856 hlasů, což je v absolutních číslech téměř o 900 hlasů více, než v minulých volbách do zastupitelstva.

Budujeme naše krásné město společně!

Za uplynulé 4 roky se toho ve městě povedlo skutečně mnoho, ale stále není hotovo…

Proto se v případě úspěchu v nadcházejících komunálních volbách chci věnovat 3 problémům. Naše školy a školky jsou opravené, ale zázemí – školní hřiště už dosluhují. Proto bych se zaměřil na opravu hřišť a zahrad u MŠ a ZŠ. Základní školy mají svá hřiště často otevřená veřejnosti a o to rychleji se ničí, je třeba opravit povrchy i mobiliář.

Na to navazuje i vybudování kvalitního zázemí pro sportovce. Je třeba vybudovat víceúčelovou sportovní halu, umělou trávu – tréninkový stadión pro fotbalisty a sportoviště s atletickou dráhou a sektory pro jednotlivé disciplíny. Je to dle mého názoru velmi špatné, když v Litoměřicích nemáme odpovídající sportoviště.

Jako třetí prioritu vidím v komplexním řešení parkování, a to nejen v centru, ale zejména na sídlištích. Je potřeba vytipovat volné plochy (bývalá, dnes nepoužívaná hřiště) a vybudovat parkovací stání a na vhodných místech i parkovací domy.

Na nadcházející volební období bych také uvítal konstruktivní spolupráci napříč zastupitelstvem. Nehrát si na koalici a opozici, ale společně budovat naše krásné město k radosti všech občanů i návštěvníků.

Mgr. Václav Červín

Volby se nezadržitelně blíží

5. a 6. října 2018, to je datum, které by si měli dát všichni voliči do kalendáře. V komunálních volbách v Litoměřicích se tentokrát utká celkem 10 politických uskupení. Sport a zdraví Litoměřice reprezentuje celkem 27 kandidátů.


Jde o pedagogy, sportovce či podnikatele, ale především lidi, kteří za své působnosti v minulém volebním období ukázali, že se nebojí práce a že jim jde o „Dobré město pro život“. A to se týká jak těch exponovaných, jako je zastupitel Petr Hermann nebo současný místostarosta Vašek Červín, ale i těch, co za Litoměřice kopou, aniž by to bylo veřejně známo.

Litoměřická politická scéna dlouhodobě ukazuje, že není tak důležitá politická příslušnost jako činy jdoucí za jednotlivými členy zastupitelstva, výborů či komisí města. Snad i v současných komunálkách zvítězí ti, kteří usilují o dobro Litoměřičanů.

Zveme vás ke komunálním volbám 2018!

Aktualizujeme volební program – DOPRAVA

Aktualizujeme program pro nadcházející volební období, aby zohledňoval současné požadavky města Litoměřice a zájmy jeho obyvatel. Pstupně budeme pracovat na všech oblastech, v tuto chvíli představujeme oblast dopravy. Na ostatních usilovně pracujeme, sledujte proto i nadále naše aktuality.

Parkování vozidel:

  • Rozšíření parkovacích ploch na sídlištích zpevněním vybraných  pozemků  zatravňovacími dlaždicemi
  • Vytvoření nových parkovacích míst na dostupných nevyužívaných asfaltových plochách
  • Provedení racionálního dopravního řešení komunikací ve směru severozápad ve městě jednosměrnými komunikacemi, s vytvořením dalších parkovacích míst v podélném stání ve volném dopravním pruhu
  • Prověření zájmu občanů o vybudování parkovacího domu a vytipování vhodné lokality pro zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace

Řešení tranzitní dopravy:

  • Ve spolupráci s ÚKR pokračovat v realizaci projektového záměru napojení nové komunikace na most Generála Chábery s cílem kapacitního uvolnění stávajícího směru do ulice Na Valech
  • Ve spolupráci s ÚKR pokračovat v projektovém záměru přeložky hlavní komunikace I/15 z Tyršova Mostu ve směru  na Českou Lípu v blízkosti  autobusového nádraží

Městská hromadná doprava:

  • Realizovat optimalizaci tras MHD ve spolupráci s občany města a poskytovatelem dopravních služeb AD
  • Zavedení městem dotované služby SENIOR TAXI pro tělesně postižené občany a pro seniory ve věku nad 75 let

Zdroj: www.litomerice.cz

______________

Zdroj: Sport a Zdraví Litoměřice – volební tým, foto: www.litomerice.cz