Aktualizujeme volební program – DOPRAVA

Aktualizujeme program pro nadcházející volební období, aby zohledňoval současné požadavky města Litoměřice a zájmy jeho obyvatel. Pstupně budeme pracovat na všech oblastech, v tuto chvíli představujeme oblast dopravy. Na ostatních usilovně pracujeme, sledujte proto i nadále naše aktuality.

Parkování vozidel:

  • Rozšíření parkovacích ploch na sídlištích zpevněním vybraných  pozemků  zatravňovacími dlaždicemi
  • Vytvoření nových parkovacích míst na dostupných nevyužívaných asfaltových plochách
  • Provedení racionálního dopravního řešení komunikací ve směru severozápad ve městě jednosměrnými komunikacemi, s vytvořením dalších parkovacích míst v podélném stání ve volném dopravním pruhu
  • Prověření zájmu občanů o vybudování parkovacího domu a vytipování vhodné lokality pro zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace

Řešení tranzitní dopravy:

  • Ve spolupráci s ÚKR pokračovat v realizaci projektového záměru napojení nové komunikace na most Generála Chábery s cílem kapacitního uvolnění stávajícího směru do ulice Na Valech
  • Ve spolupráci s ÚKR pokračovat v projektovém záměru přeložky hlavní komunikace I/15 z Tyršova Mostu ve směru  na Českou Lípu v blízkosti  autobusového nádraží

Městská hromadná doprava:

  • Realizovat optimalizaci tras MHD ve spolupráci s občany města a poskytovatelem dopravních služeb AD
  • Zavedení městem dotované služby SENIOR TAXI pro tělesně postižené občany a pro seniory ve věku nad 75 let

Zdroj: www.litomerice.cz

______________

Zdroj: Sport a Zdraví Litoměřice – volební tým, foto: www.litomerice.cz


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *